İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

Mahmutşevketpaşa Mahallesi Etabı KKHA - Duyurusu

12 Nisan 2022

İstanbul ili, Beykoz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Beykoz (İstanbul Kuzey Kesimi Karadeniz Kuşağı) Mahmutşevketpaşa Mahallesi Etabı Doğal Sit Alanının “Doğal Sit- Kesin Korunacak Hassas Alan” olarak belirlenen kısmı Cumhurbaşkanlığı Makamının 07.04.2022 tarihli ve 5411 sayılı OLUR’u ile tescil edilmiştir. 08.04.2022 tarihli ve 31803 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 3. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili duyurulur ve tebliğ olunur.

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr adresinde mevcuttur. 12.04.2022Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır