İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
HİZMET STANDARTLARIMIZ
İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 Genel Kurul Başvuruları Dilekçe, Yönetim Kurulu Kararı, Yönetim Kurulu Yetki Belgesi, Gündem 1 gün
2 Kooperatif Kuruluşları Dilekçe, 7 Adet Anasözleşme, Kurucu Ortakların Kimlik Fotokopileri, İkametgah Belgeleri, Adli Sicil Belgeleri, Yönetim Taahhütname, Yönetim-Denetim Taahhütname 30 gün
3 Ana Sözleşme Değişiklikleri Dilekçe, 6 Adet Tadil Metni, Yönetim Kurulu Kararı, Kuruluş işlemlerinin yayınlandığı, Ticaret Sicil Gazetesi,  Yürürlükteki Ana sözleşme aslı veya fotokopisi, Yönetim Kurulu noter onaylı imza sirküleri ve yönetim kurulu yetki belgesi, durum bildirim formu 30 gün
4 Kooperatif ile ilgili şikayetler Dilekçe 30 gün
5 Savcılık/Emniyet Ön inceleme talepleri Gelen yazı 30 gün
6 Mahkeme Bilgi Belge Talebi Gelen yazı 1 Hafta
7 CİMER Talepleri CİMER Sistemi talep dilekçesi 1 Hafta