İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Küme Yapı İş ve İşlemleri İçin İstenen Belgeler

İlgili Proje Müellifince YDS de, Küme Yapı olarak seçilecek Yibf'lerin İl Müdürlükleri'nin onayına gönderilmesini müteakip İl Müdürlüklerince istenilecek evraklar şu şekildedir:

1-      Yapı Sahibi ya da Proje Müellifi tarafından verilecek olan Dilekçe (Küme Yapı olarak seçilen Yibf leri, Müteahhit (unvan ve YAMBİS no gibi) bilgilerini içeren talep başvurusu)

2-      Vaziyet Planı (Proje müellifi tarafından kaşe ve imzalı)

3-      İmar Durum Belgesi

4-      Tapu Kaydı

5-     Yapı Sahibi ile Yapı Müteahhidi arasında yapılan sözleşme (Noter onaylı sözleşme)

6-      Yapı Sahibi ile Proje Müellifi arasında sözleşme

7-      Küme onayı aşamasında İl Müdürlüğünce ihtiyaç duyulan belgeler.

NOT:   Müteahhidin sınıflandırılması olması gerekir

NOT: Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik’ e göre kontrollerin yapılarak küme yapı oluşturulmasına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi gerekmektedir.