İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çengeldere, Fatih, Yavuzselim, Baklacı, Çiftlik ve Görele Mahalleleri KANİPR KAUİPR Duyuru

13 Nisan 2022

İSTANBUL İLİ, BEYKOZ İLÇESİ, ÇENGELDERE, FATİH, YAVUZSELİM, BAKLACI, ÇİFTLİK VE GÖRELE MAHALLELERİ 1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU VE 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU KAPSAMINDAKİ F22-d-13-d-3-c PAFTASI VE PLAN ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU

DUYURU

İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çengeldere, Fatih, Yavuzselim, Baklacı, Çiftlik ve Görele Mahalleleri 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Revizyonu İmar Planı Bakanlık Makamının 04.03.2022 tarih ve 3111928 sayılı Olurları ile 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır. Söz konusu plan ile e-plan otomasyon sistemine yüklenen plan notları dokümanında farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu plan kapsamında, maddi hataların düzeltildiği F22-d-13-d-3-c paftası ve Plan Araştırma ve Açıklama Raporu, 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca 13.04.2022-12.05.2022 tarihleri arasında 1 ay süre ile İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ve web sitesinde eş zamanlı olarak 13.04.2022 tarihinde mesai saati başlangıcında askıya çıkarılmış olup, itirazlar İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne yapılabilecektir.

İş bu imar planına ait askı ilan tutanağı tarafımızca 2 (iki) nüsha düzenlenerek imza altına alınmıştır. 13.04.2022

Askı Tutanağı, Plan ve Raporunu indirmek için tıklayınız.

 Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır