İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Şube Personeli
Harika EDİZCAN Anadolu Yakası TVK Şube Müdürü  
Mehmet Emin ZEYREK  Sekreterya 4443
Dinçer YOLAÇAN  Harita Mühendisi 4672
Buket AKDAĞ SARI Şehir Plancısı 4667
Demet Erdem ERSOY Şehir Plancısı 4670
Çağatay AKSOY Şehir Plancısı 4669
Derya AYKUN Şehir Plancısı 4671
Özlem YILMAZ KARAHASAN Şehir Plancısı 4679
Göknil YÜCEL Şehir Plancısı 4674
Seray İRAVUL KURTULUŞ Şehir Plancısı 4681
Selim Sezer AKYOL Mimar 4680
Kevser DAĞDELEN ÇALIN Mimar 4675
Özge CAN ERYÜREK Mimar 4693
Feride ÇELENK İdari Büro Görevlisi  4673
Mehmet CAN Harita Mühendisi