İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Şube Müdürü:Ali Ekber KIR

1971 Erzincan doğumlu olup, 1993 yılı İstanbul Ünv. Müh. Fak. Jeofizik Böl. mezunudur.

2007 yılında İstanbul Kültür Ünv. Müh. Fak. İnşaat Böl. ‘Geoteknik Anabilim dalında’ Yüksek Lisansını tamamlayarak İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans Ünvanını almıştır.

2019-2020: Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümünden mezun olmuştur.

2020-2021: Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimlerden mezun olmuştur.

1994-1995 yılları arasında yedek subay olarak askerlik görevini yerine getirdi.

1996-2002 yılları arasında MEB’e bağlı okulda öğretmen ve müdür yardımcısı,

2002-2003 yılları arasında Afet İşleri Genel Müdürlüğünde Mühendis,

2003-2011 yılları arasında İstanbul Bayındırlık ve İskan Müd. Mühendis olarak çalışmıştır.

06.06.2011-20.02.2015 tarihleri arasında Şube Müdürlüğü sınavını kazanarak Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde İmar ve Planlama Şube Müdürlüğüne  ilave olarak bazı dönemlerde Kooperatifler ve İskan, Tabiat Varlıklarını Koruma, Yapım ve Proje ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. 23.02.2015 tarihinde mecburi görev süresini tamamlayarak,  İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze  Şube Müdürü olarak atanmış olup, 22.05.2016 tarihine kadar  İzleme ve Değerlendirme (Kentsel) Şube Müdürü ve 23.05.2017-06.12.2017 tarihleri arasında Avrupa Yakası Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürü olarak görev yaptı. 07.12.2017-04.04.2021 tarihleri arasında Anadolu Yakası Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürü olarak görev yaptı. 05.04.2021  tarihinden itibaren Avrupa Yakası Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürü olarak görevine devam etmektedir.  Evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

UZMANLIK BİLGİSİ:

-Geoteknik Uzmanı Yüksek Lisans İstanbul Kültür Üniversitesi- İnşaat Mühendisliği (2005-2007)

-İş Güvenliği Uzmanı (C Sınıfı) (06 Haziran 2014)

-Direksiyon Eğitimi Usta Öğretici  (30 Kasım-17 Aralık 2000 İstanbul)

 

KATILDIĞI SEMİNER VE KURSLAR:

-Eğitim Formasyonu Kursuna Katılım (13 Şubat-25 Temmuz 1995 İstanbul Üniversitesi İstanbul)

-Hizmetiçi Eğitim Kursuna Katılım (13-24 Ocak 1997 İstanbul)

-Rehberlik Eğitim ve Danışmanlık Kursuna Katılım (8-12 Mart 1999 İstanbul)

-Bilgisayar Kursuna Katılım ( 2000, İstanbul)

-Direksiyon Eğitimi Öğreticileri Kursuna Katılım (30 Kasım-17 Aralık 2000 İstanbul)

-Autocad 2000 Kursuna Katılım (3 ay-2000 tarihinde İstanbul)

-Linux Sistem Yönetimi Kursuna Katılım (15 Kasım- 20 Aaralık 2002 Afet İşleri Genel Müdürlüğü Ankara)

-Problem Çözme Teknikleri Eğitimine Katılım (22 Kasım 2006 Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü İstanbul)

-Iso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimine Katılım (13 Temmuz 2006 Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü İstanbul)

-Problem Çözme Teknikleri Eğitimine Katılım (07 Aralık 2006 Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü İstanbul)

-Ekip Oluşturma ve Takım Çalışması Eğitimine Katılım (02 Kasım 2006 Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü İstanbul)

-Türkiye 17.Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisine Katılım ve sunum yapılması (14-17Kasım 2006/ Ankara)

-Geoteknik Mühendisliğinde Jeofizik Uygulamalar Kursuna katılım (15 Kasım 2006/Ankara)

-Mikrotremör Yöntem:Veri Toplama,Veri İşlem ve Yorumlama kursuna katılım(16 Kasım 2006/Ankara)

-Plaxıs ile hesaplamalı Geoteknik Kursuna katılım (21-23 Nisan 2006 Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul)

-Talren ve Tunren Programları Kullanılarak Şev/Derin Kazı Stabilite Analizi ve Tunel Tasarım Kursuna Katılım (20-21 Nisan 2007 Kültür Üniversitesi İstanbul)

-Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 12.Ulusal Kongresi Katılım ve ‘’Sismik Jeofizik Yöntemlerin Zemin İyileştirilmesi Denetiminde Kullanılması’’ ile ilgili makalenin yayınlanması ( 16-17 Ekim 2008 Selçuk Üniversitesi Konya)

-Vs30 ve Mikrobölgeleme Kursuna Katılım (25 Nisan 2009 Jeofizik Şube Kocaeli)

-Kent Sempozyumuna Katılım (20-23 Mayıs 2010 İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul)

-Şube Müdürleri Kursuna Katılım (Şubat 2011 Antalya)

-Zeminlerin Geoteknik ve Jeofizik Analizi Kursunda Eğitmen Olarak Görev Alma (21-22 Mayıs 2011 Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul)

-Ticari Patlayıcı Kullanımında Güvenlik Esasları Yasal Düzenlemeler ve Teknolojik Gelişim Seminerine Katılım(21-22 Nisan 2011 Polis Eğitim ve Kongre Merkezi İstanbul)

-Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumuna Katılım (7-8 Ekim 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul)

-Tabiat Varlıklarının Korunması Biyoçeşitlilik ve Korunan Alanlar Eğitimine Katılım (16-18 Mart 2012 Antalya)

-Yapı Kooperatifleri Eğitimine Katılım (2012 Antalya)

-Gayri Menkul Değerleme Temel Eğitim Programı Eğitimine Katılım (2012 Sakarya)

-Yapı Malzemeleri Bölgesel Eğitim Seminerine Katılım (5 Kasım 2012 MİM Otel İstanbul)

-Deprem ve Kentsel Dönüşüm Sempozyumuna Katılım (12 Kasım 2012 Süleyman Demirel Kültür Merkezi Kocaeli)

-İmar Planına Esas Hazırlanan Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlarının Kontrol ve Onay İşlemleri Eğitimi  (18-23 Kasım 2012 Antalya)

-Korunan Alanlara İlişkin Mevzuat ve Uygulamalar Eğitimi (7-9 Aralık 2012 Antalya)

-Geoteknik Eğitimi (11-13 Mart 2013 Atlantis Belek-Antalya)

-Korunan Alanlarda Tespit, Tescil, Uygulama ve Değerlendirme Çalışmaları Eğitimi (15-17 Mart 2013 Atlantis Belek-Antalya)

-İmar, Kıyı, Yapı ve Çevre Uygulamaları Bölgesel Seminerleri Eğitimi (24-26 Aralık 2013 İstanbul)

-İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu (Şubat-Mart 2014 İstanbul)

 -Korunan Alanlarda Yapılan Çalışmalar ve Uygulamalar konulu eğitim ( 10-12 Nisan 2014 Afyonkarahisar)

-Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Ruhsat İşlemleri Eğitimi  (21 - 23 Nisan 2014 Afyonkarahisar)

-İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi (26 Haziran 2014 Sakarya)

-İskan Kanunu Uygulama Eğitimi (10-14 Kasım 2014 Zonguldak)

-Acil Durum ve Afet Yönetimi (26 Aralık 2015 İstanbul Üniversitesi)

-Kentsel Dönüşüm ve Kira Uygulamaları Eğitimi (27 Mart 2015 Ankara-Bakanlık)

-İnşaat ve Yıkıntı Atıklarından Geri Kazanılan Ürünlerin Kullanım Kriterlerinin Belirlenmesi Projesi Çalıştayına Katılım (13 Mayıs 2015-İstanbul)

-İstanbul Depreme Hazırmı Sempozyumuna Katılım (18-19 Kasım 2015 Caddebostan Kültür Merkezi-İstanbul)

-Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Alanlarla İlgili Ecrimisil Eğitimi (9-11 Aralık 2015 Marmaris-Muğla)

-Zemin Etüdü Çalıştayına Katılım (16 Aralık 2015 Şişli Kültür Merkezi-İstanbul)

-Yıkım Sigortası Toplantısına Katılım (19.01.2016 İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

-Dünya CSB Günü  Sempozyumuna Katılım (24.11.2016 Haliç Kongre Merkezi-İstanbul)

-TVK Bölge Komisyonu Çalışmaları Eğitimi (01-03 Mart 2017 Göynük-Antalya)

-Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarının, çalışma usul ve esasları ile faaliyetlerinin değerlendirilmesi toplantısına katılım. (18.09.2017 Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Külliye-Ankara)

 -İstanbul İli Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi Çalıştayına Katılım (14.11.2017 Elite World Hotel)

-Bakanlığımızın Diyarbakır İlinde gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projelerinin yerinde görülmesine katılım (19 Ocak 2018 Diyarbakır)

-TVK Bölge Komisyonu Çalışmaları Eğitimi (07-09 Mart 2018 Antalya)

-6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü Hakkında Kanun Kapsamındaki Uygulamalara İlişkin Eğitime Katılım (23-26 Mart 2018 Antalya)

-İmar Barışı Çalıştayına Katılım (23-24 Mayıs 2018 Ankara)

-Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Eğitimine (İmar Denetçisi) katılım (05-07 Aralık 2018 Antalya)

 -Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi bilgilendirme toplantısına katılım (11-13 Ocak 2019 Kızılcahamam-Ankara)

-İmar Denetçisi Eğitimi (19-21 Aralık 2019 Antalya)

-Ecrimisil, Kullanma İzni ve Kiralama İşlemleri Eğitimi (28.12.2020 Uzaktan Eğitim)

 

-Stres Yönetimi, İşimizi Yönetmek, İlişkilerimizi Yönetmek Eğitimleri (28.12.2020 Uzaktan Eğitim)

 

-TVK Bölge Komisyonu Çalışmaları Eğitimi (28-30 Mart 2022 Kemer-Antalya)