İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Şube Personeli
Tabiat Varlıkları Koruma ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü
Personel Listesi
  Adı Soyadı Unvanı Dahili
1 Harika EDİZCAN Şube Müdürü 4570
2 Hilmi CENGİZ V.H.K.İ. 4543
3 Çiğdem Saltık ŞEŞEOĞULLARI Harita Mühendisi 4548
4 Gülnur MORDENİZ Harita Mühendisi 4571
5 Osman MIZIKÇI Harita Mühendisi 4218
6 Emrah KARAMANLI Şehir Plancısı 4559
7 Esra Elaçmaz KENDİR Şehir Plancısı 4564
8 Hilal Yaman ÖZPINAR Şehir Plancısı 4447
9 Ergün KUTLUTÜRK Mimar 4320
10 Hasan KÖSELER Mimar 4218
11 M. Lütfi AYDIN Harita Teknikeri 4193