Şube Personeli

Tabiat Varlıkları Koruma ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü
Personel Listesi
  Adı Soyadı Unvanı Dahili E-Posta
1 Harika EDİZCAN Şube Müdürü 4570 harika.edizcan@csb.gov.tr
2 Hilmi CENGİZ V.H.K.İ. 4543 hilmi.cengiz@csb.gov.tr
3 Çiğdem Saltık ŞEŞEOĞULLARI Harita Mühendisi 4548 cigdem.saltik@csb.gov.tr
4 Gülnur MORDENİZ Harita Mühendisi 4571 gulnur.mordeniz@csb.gov.tr
5 Osman MIZIKÇI Harita Mühendisi 4218 osman.mizikci@csb.gov.tr
6 Emrah KARAMANLI Şehir Plancısı 4559 emrah.karamanli@csb.gov.tr
7 Esra Elaçmaz KENDİR Şehir Plancısı 4564 esra.elacmaz@csb.gov.tr.
8 Hilal Yaman ÖZPINAR Şehir Plancısı 4447 hilal.ozpinar@csb.gov.tr
9 Ergün KUTLUTÜRK Mimar 4320 ergun.kutluturk@csb.gov.tr
10 Hasan KÖSELER Mimar 4218 hasan.koseler@csb.gov.tr
11 M. Lütfi AYDIN Harita Teknikeri 4193 mlutfi.aydin@csb.gov.tr