İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

 

SIRA NO

HİZMETİN

ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

 (EN GEÇ)

1

ÇED Yönetmeliği kapsamında başvuru

1-Başvuru dilekçesi (yetkili kişi adı soyadı, T.C.Kimlik Numarası, telefonu, faksı, şirket yada yetkili e-posta adresi bulunmalıdır.)

2-Proje özeti (yapılan yada yapılacak olan işin kısa özet anlatımı)

3-Proses akım şeması (yapılan yada yapılacak olan iş aşamaları, şematik gösterimi)

4-İmar durumu yazısı (OSB içinde olan projeler için OSB Müdürlüğü, OSB dışında olan projeler için Belediyenin imar planları açısından kurum yazısı (Bu yazı içerisinde adres bilgileri,  tesisin yer aldığı mevkii, ada, pafta, parsel bilgileri, koordinat bilgileri, konut alanı, ticari alan, sanayi alanı vb. bilgi yer alır.)

5-Vaziyet Planı (tesisi içi yerleşim planı ve Tesis Koordinat Bilgileri)

6-Yer/Yerlerin Mülkiyetine İlişkin Belge (Tapu veya Kira Kontratı)

7-Eski tesisler için 07.02.1993 tarihinde yayımlanan ÇED Yönetmeliği’nden önce ilgili mevzuat uyarınca yetkili mercilerden alınmış (izin,ruhsat,onay,kamulaştırma kararı,mevzi imar planı,üretim ve/veya işletmeye başladığını gösterir belge vs.)

8- Kapasite Raporu veya üretime yönelik kapasite miktarı (yıllık)

9-Ticaret Sicil Gazetesi

10-Vergi Levhası

11-01.12.2013 tarihinden itibaren e-çed üzerinden işlemler yapılmasından dolayı başvurularda yukarıda sayılan bilgi/belgeler haricinde değerlendirmeye göre tesisten kaynaklanan çevresel veriler istenmektedir.)

15 İŞ GÜNÜ

2

ÇED Gerekli Değildir Belgesi

1-Yergörme yazısı

2-E-ÇED Proje Tanıtım Dosyası

(Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ÇED Yeterlik Belgesi almış firmalar tarafından hazırlanacak rapor. ÇED Yeterlik Belgesi almış firmalara www.csb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.)

3-Noter Onaylı İmza Sirküleri

4-Vekaletname

5-Taahhütname

6-Hazırlanmış Çevresel Veri Formu

25 İŞ GÜNÜ