İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

2023 Yılı Birleşik Çevre Denetim Programı Duyurusu

 30 Ocak 2023

''Bakanlığımız 2023 Yılı Birleşik Denetim Programı ile bu yıl içerisinde birleşik çevre denetimi gerçekleştirilecek tesisler/işletmeler belirlenmiştir. Birleşik çevre denetiminin amacı;  proses akış  şeması  takip  edilerek,  üretimin  başlangıcından sonuna kadar tesiste mevcut tüm proseslerin ve işletme bünyesinde yürütülen üretim ve hizmet faaliyetlerinin her aşamasının Çevre mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmesine yönelik tespitlerde bulunulmasıdır.

Bu kapsamda denetim gerçekleştirilecek tesisler/işletmelerin isimleri ve muhtemel denetim tarihleri listelenmiş, denetim sırasında hazır bulundurulması gereken evraklar belirtilmiştir. Kesinleşen denetim tarihleri işletmelere resmi yazı ile bildirilecek olup, denetim esnasında çevre görevlisinin tesiste hazır bulunması önem arz etmektedir.”  

 

Denetim Esnasında Denetim Ekibine Sunulacak Belgeler Listesi

2023 Birlesik Çevre Denetim Programi Muhtemel Denetim Tarihleri