İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

2000 tarihinden itibaren 19 ilde uygulanmakta olan 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun uygulaması ;

 14/06/2010 tarihli ve 2010/624 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2011 tarihinden itibaren bütün illerde uygulanmasına karar verilmiştir.

4708 sayılı Kanun Kapsamında, Yapı denetim uygulamalarını koordine eder. İmar ile ilgili şikâyetleri inceler.

 Ulusal Yapı Denetim Sisteminde;

 - Yapı Denetim Kuruluşlarında çalışan personelin ( Denetçi, Kontrol Elemanı, Yardımcı Kontrol Elemanı ) işe giriş ve istifa işlemleri.

 - Gerek yapı denetim kuruluşları gerekse yapı sahiplerince noter kanalı ile yapılan iş fesih işlemlerinin sistemde gerçekleştirilmesi,

- Yapı denetim kuruluşlarınca sistemde yapılan iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan kontörün firmalara yüklenmesi işlemleri yapılması,