Şube Personeli

  Adı Soyadı Unvanı Dahili E-Posta
1 Sinan TÜRKMEN Şube Müdürü 4121 sinan.turkmen@csb.gov.tr
2 Seyfettin YILDIZ V.H.K.İ 4427 seyfettin.yildiz@csb.gov.tr
3 Cemal GÖNÜL Uzman 4577 cemal.gonul@csb.gov.tr
4 Hakan YILDIRIM Memur 4427 hakan.yildirim@csb.gov.tr
5 Fatma URFA Şef 4634 fatma.urfa@csb.gov.tr
6 Selami EREN V.H.K.İ 4310 selami.eren@csb.gov.tr
7 M.Gürsoy SAÇLIGİL Şef 4544 gursoy.saclıgıl@csb.gov.tr
8 Haluk AYRIM 657 4-C (Söz. Per.)  4216 haluk.ayrım@csb.gov.tr
9 Ahmet ÜNAL İşçi 4216 ahmet.unal@csb.gov.tr
10 Esma GÜL YAZGAN Memur 4490 egul.yazgan@csb.gov.tr
11 Yılmaz ÇELİK Bilgisayar İşletmeni 4310 yilmaz.celik@csb.gov.tr
12 Mine Gülden POLAT Muhasebe Şefi 4311 mine.polat@csb.gov.tr
13 Sinem KALKAN Memur 4561 sinem.akyuz@csb.gov.tr
14 Nuran MEHDER V.H.K.İşl. 4305 nuran.mehder@csb.gov.tr
15 Ayşe YAMAN Harita Tekn. 4507 ayse.yaman@csb.gov.tr
16 Gizem CİĞERİM Memur 4312 gizem.cigerim@csb.gov.tr
17 Suzan KAHYAOĞLU V.H.K.İşl. 4547 suzan.kahyaoglu@csb.gov.tr
18 Sevgi ÇAVDAR Araştırmacı (Eğitim Ens.)   sevgi.cavdar@csb.gov.tr
19 Yasemin AY 657 4-C (Söz. Per.)  4686 yasemin.ay@csb.gov.tr