İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Yapı Denetim Sisteminde Proje Müellifliği ve Şantiye Şefliği Kaydı İçin Yapılacak İşlemler ve İstenilen Evraklar

- Sistem kaydı olmayan Proje müellifleri ve şantiye şeflerince https://yds.csb.gov.tr/pages/login  bağlantısına giriş yapılır,

- “YDS giriş” butonu tıklanarak e-devlet şifresi ile Yapı Denetim Sisteminde “YDS kullanıcı hesap başvurusu” yapılır.

- Başvuruların yapılması sonrasında “Onay Başvurusu” sistem üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine iletilmiş olur.

- “Onay Bekleniyor” durumunda olan başvuruların tamamlanabilmesi için; aşağıda belirtilen fiziksel belgeler dilekçe ekinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne verilmelidir.

Proje Müelliflerinin;

- Dilekçe (Örnek Dilekçe)

- Kimlik fotokopisi

- Noter onaylı veya Üniversiteden “aslı gibidir” onaylı diploma veya e-devletten alınmış mezun belgesi**

- Büro Tescil Belgesi fotokopisi

- Meslek Odasından son 3 ay içerisinde alınmış “Oda Kayıt Belgesi aslı” (mimar ve mühendisler için)

- Yapı Denetim Sistemi Kullanım Sözleşmesi (hesap başvurusu yapıldıktan sonra, başvuru ekranından çıkarılacak, tüm sayfaları imzalanacak)

Şantiye Şeflerinin;

- Dilekçe (Örnek Dilekçe)

- Kimlik fotokopisi

- Noter onaylı veya Üniversiteden “aslı gibidir” onaylı diploma veya e-devletten alınmış mezun belgesi**

- Meslek Odasından son 3 ay içerisinde alınmış “Oda Kayıt Belgesi aslı”

- Yapı Denetim Sistemi Kullanım Sözleşmesi (hesap başvurusu yapıldıktan sonra, başvuru ekranından çıkarılacak, tüm sayfaları imzalanacak)

**NOT: Şantiye şefliği için; Elektrik-Elektronik mühendislerinden “Transkript aslı veya e-devletten alınmış transkript.