İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB) HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB) HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Enerji Kimlik Belgesi asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir.

Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmeyen yeni binalara ilgili idarelerce yapı kullanma izin belgesi verilmez.

Enerji Kimlik Belgesinin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur.

Mevcut Binalar için 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunun Geçici 6ncı maddesinin 2nci fıkrası gereğince 2 Mayıs 2017 tarihinden itibaren düzenlenmesi zorunludur.

Yeni binalarda ise Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin Geçici 4üncü maddesine göre 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren düzenlenmesi zorunludur.

Mevcut binalar için EKB düzenleme yetkisi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirmesi yapılan Enerji Verimlilik Danışmanlık Şirketlerinin sorumluluğundadır. Bahse konu şirket listesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının http://www.eie.gov.tr/verimlilik/y_yetki_b_a_d_sirketler.aspx internet adresinden ulaşılabilir.

Yapı ruhsatı 1 Ocak 2011 ve sonrası olan yeni binalarda EKB; yapı kullanma izin belgesi aşamasında ilgili idarece talep edildiğinden ve binanın tasarımında görev alan yetkili mimar ve mühendis olan EKB uzmanlarınca hazırlandığından, yeni bina sahiplerinin her hangi bir işlem yapmasına lüzum bulunmamaktadır.