İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Toplu Konut Alanı, 420 Ada 6 Parsel ve 419 Ada 1 Parselin Bir Kısmi ile Bir Kısım Tescil Harici Alana İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

07 Nisan 2022

Bakanlığımızın 25.03.2022 tarihli ve 3279710 sayılı yazısı ile; İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, Halkalı Toplu Konut Alanı, 420 ada 6 parsel ve 419 ada 1 parselin bir kısmi ile bir kısım  tescil  harici  alana  ilişkin UİP-34612598 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 1 Numaralı  Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi'nin  97  (ğ)  maddesi,  2985  sayılı  Toplu  Konut  Kanunu kapsamında Bakanlığımıza iletilmiş olup söz konusu plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi uyarınca Bakanlığımızca re'sen onaylanmıştır.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 07.04.2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

Plan ve Raporunu indirmek için tıklayınız.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır