İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
İmar Barışı Şube Müdürlüğümüze Yapılacak Başvurularda İstenen Belgeler

A-YAPI KAYIT BELGESİ DEVİR İŞLEMLERİ

Yapı Kayıt Belgesinin e-devlet sistemi üzerinden bir başkasının e-devlet hesabına aktarılmasına ilişkin Müdürlüğümüze yapılacak başvurularda aşağıda belirtilen dilekçelerden uygun olanın ilgilisince eksiksiz olarak doldurulması ve dilekçede belirtilen eklerin tamamlanması gerekmektedir.

1-    İsteğe Bağlı Olarak Yapı Kayıt Belgesinin e-devlet sistemi üzerinden bir başkasının e-devlet hesabına aktarılmasına ilişkin Müdürlüğümüze yapılacak başvuru dilekçesi için tıklayınız.

2-    Satışa Bağlı Olarak Yapı Kayıt Belgesinin e-devlet sistemi üzerinden bir başkasının e-devlet hesabına aktarılmasına ilişkin Müdürlüğümüze yapılacak başvuru dilekçesi için tıklayınız.

3-    Ölüme Bağlı Olarak Yapı Kayıt Belgesinin e-devlet sistemi üzerinden bir başkasının e-devlet hesabına aktarılmasına ilişkin Müdürlüğümüze yapılacak başvuru dilekçesi için tıklayınız.

B-YAPI KAYIT BELGESİNDE BEYAN EDİLEN BİLGİLERDE GÜNCELLEME İŞLEMLERİ

Yapı Kayıt Belgesinde beyan edilen bilgilerdeki güncellemeler,  "Yapı Kayıt Belgesi (YKB) Düzeltme Talep Formu" ' nun eksiksiz doldurularak bu formda belirtilen evrakların da tamamlanması suretiyle "Yapı Kayıt Belgesi (YKB) Düzeltme Başvuru Dilekçesi" ile tarafımıza yapılan müracaat neticesinde uygun görülmesi halinde Müdürlüğümüzce verilen izin sonrasında e-devlet üzerinden vatandaşlarımız tarafından yapılabilmektedir.

"Yapı Kayıt Belgesi Düzeltme Başvuru Dilekçesi Eklerine İlişkin Bilgilendirme" adlı dokümanda, düzeltme dilekçesi ekinde yer alması gereken bilgi, belge ve kurum yazılarına ilişkin detaylı bilgilendirmeler yer almaktadır.

“Yapı Kayıt Belgesi (YKB) Düzeltme Talep Formu”  için tıklayınız.

“Yapı Kayıt Belgesi (YKB) Düzeltme Başvuru Dilekçesi” için tıklayınız.

“Yapı Kayıt Belgesi Düzeltme Başvuru Dilekçesi Eklerine İlişkin Bilgilendirme” için tıklayınız.

C-3194 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 16’NCI MADDESİNE ESAS YAPI TESPİT TUTANAĞI

           YKB’nin 3194 Sayılı İmar Kanunun Geçici 16’ncı Maddesine uygun olarak düzenlenip düzenlenmediklerine yönelik Resmi Kurumlarca, Müdürlüğümüze iletilen yazıların ekinde, Müdürlüğümüzce yapılacak incelemelerle ilgili sürecin yazışmalarla uzamasının önüne geçmek adına Bakanlığımızın görüşleri doğrultunda araştırılması gereken tüm hususları bir arada bulunduran “3194 Sayılı Kanunun Geçici 16’ncı Maddesine Esas Yapı Tespit Tutanağı” ‘nın bu tutanağın hazırlanmasına ilişkin hususlar çerçevesinde eksiksiz doldurulmak suretiyle hazırlanıp ekleri ile birlikte Müdürlüğümüze ulaştırılması gerekmektedir.

“3194 Sayılı Kanunun Geçici 16’ncı Maddesine Esas Yapı Tespit Tutanağı” için tıklayınız.

“3194 Sayılı Kanunun Geçici 16’ncı Maddesine Esas Yapı Tespit Tutanağının Hazırlanmasına İlişkin Hususlar” için tıklayınız.