İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
İmar Barışı Şube Müdürlüğümüze Yapılacak Başvurularda İstenen Belgeler

 

Yapı Kayıt Belgesinin e-devlet sistemi üzerinden bir başkasının e-devlet hesabına aktarılmasına ilişkin Müdürlüğümüze yapılacak başvurularda aşağıda belirtilen dilekçelerden uygun olanın ilgilisince eksiksiz olarak doldurulması ve dilekçede belirtilen eklerin tamamlanması gerekmektedir.

1-    İsteğe Bağlı Olarak Yapı Kayıt Belgesinin e-devlet sistemi üzerinden bir başkasının e-devlet hesabına aktarılmasına ilişkin Müdürlüğümüze yapılacak başvuru dilekçesi için tıklayınız.

2-    Satışa Bağlı Olarak Yapı Kayıt Belgesinin e-devlet sistemi üzerinden bir başkasının e-devlet hesabına aktarılmasına ilişkin Müdürlüğümüze yapılacak başvuru dilekçesi için tıklayınız.

3-    Ölüme Bağlı Olarak Yapı Kayıt Belgesinin e-devlet sistemi üzerinden bir başkasının e-devlet hesabına aktarılmasına ilişkin Müdürlüğümüze yapılacak başvuru dilekçesi için tıklayınız.

Yapı Kayıt belgesinin (YKB) “Yapının Adresi” bölümünde yer alan bilgilerin güncellemeleri, Yapı Kayıt Belgesi başvuru sahibinin veya vekilinin kurumumuza yapmış olduğu başvurusunun Müdürlüğümüzce uygun görülmesi halinde adres güncellemesine yönelik kurumumuza iletilen dilekçe ve eklerindeki adresle uyumlu ve Yapı Kayıt Belgesi alınmasıyla ilgili son başvuru tarihi olan 15.06.2019 tarihinden önce en son düzenlenen yapı kayıt belgesine esas olan yapıya ait doğru adres veya ada, parsel olması koşulu ile Müdürlüğümüzün vereceği güncelleme iznine istinaden başvuru sahibinin e-devlet hesabı üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere başvuru sahibi tarafından yapılabilmektedir.

            Bu bağlamda, YKB’nin “Yapının Adresi” bölümündeki bilgilerde güncelleme talebinde bulunmak isteyenlerin matbu dilekçeyi eksiksiz olarak doldurmaları ve dilekçede belirtilen ekleri tamamlamaları gerekmektedir. Dilekçe için tıklayınız.

           YKB’nin 3194 Sayılı İmar Kanunun Geçici 16’ncı Maddesine uygun olarak düzenlenip düzenlenmediklerine yönelik Resmi Kurumlarca, Müdürlüğümüze iletilen yazıların ekinde, Müdürlüğümüzce yapılacak incelemelerle ilgili sürecin yazışmalarla uzamasının önüne geçmek adına Bakanlığımızın görüşleri doğrultunda araştırılması gereken tüm hususları bir arada bulunduran “3194 Sayılı Kanunun Geçici 16’ncı Maddesine Esas Yapı Tespit Tutanağı” ‘nın bu tutanağın hazırlanmasına ilişkin hususlar çerçevesinde eksiksiz doldurulmak suretiyle hazırlanıp ekleri ile birlikte Müdürlüğümüze ulaştırılması gerekmektedir.

“3194 Sayılı Kanunun Geçici 16’ncı Maddesine Esas Yapı Tespit Tutanağı” için tıklayınız.

“3194 Sayılı Kanunun Geçici 16’ncı Maddesine Esas Yapı Tespit Tutanağının Hazırlanmasına İlişkin Hususlar” için tıklayınız.