İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Hizmet Standartlarımız ve Görevlerimiz

 

1. İl Müdürlüğümüz bilişim altyapısını oluşturmak üzere ihtiyaç duyulan donanımı temin etmek ve mevcut donanımın bakım ve onarım işlemlerini yürütmek,

2. Bilişim altyapısı ile ilgili ihtiyaçların (yazılım, donanım, hizmet vb.) kaynakların verimli ve etkin kullanılarak giderilmesini sağlayacak planlara göre giderilmesini sağlamak,

3. Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yaparak Müdürlük personelini Bakanlıkça işletilen bilgi sistemleri ve kullandıkları diğer yazılımlar ile ilgili eğitmek ve bu kapsamdaki soru ve sorunları çözmek,

4. Müdürlük personeline bilgisayar verilmesini koordine etmek ve lisanslı yazılım desteği sunmak,

5. Elektronik yayınları hazırlamak ve Müdürlüğümüz web sitesinin içerik yönetimini sağlamak,

6. Sistemlerin sürekli olarak hizmet sağlaması için sunucu ve sistem yazılımları düzeyinde teknik destek vermek,

7. Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak elektronik bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak.

8. Gelişen bilişim teknolojisini izlemek ve bunların Bakanlık bünyesine aktarımı konusunda görüş ve önerilerde bulunmak,

9. Müdürlüğümüzün  internet üzerinden bilgi paylaşımı, bilgi toplama, yayınlama ve e-posta v.b. iş ve işlemleri için gerekli çalışmaları yapmak ve uygulamak,

10. Müdürlüğümüz bilgi güvenliğini sağlamak, bilgi güvenliği politikaları oluşturmak ve geliştirmek,

11. Faaliyet alanına ilişkin olarak İl Müdürlüğümüz Makamınca verilecek diğer görevleri yapmak.

12. Müdürlüğümüz Zimmetine Kayıtlı bilgisayar sisteminin kurulumlarını yapmak veya yaptırmak,

13. Müdürlüğümüze Tahsis Edilen, bilgisayar ve çevre cihazlarının ilgili birimlere dağıtımını sağlamak ve Müdürlüğümüz bünyesinde bakım onarım hizmeti gören veya yeni alınan cihazları ilgili Teknik Servise ulaştırmak,

14. Müdürlüğümüzde görevli personele, İl Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılan bilgisayarların kurulumu, koruyucu bakım ve onarımları vb. hususlarda eğitimler vermek veya verilmesini sağlamak,

15. Bakım-onarım anlaşmaları ile sağlanan hizmetlerin uygulanmasını kontrol ve takip etmek,

16. Ekonomik ömrünü tamamlamış veya başka bir nedenle kullanım dışı kalan bilgi işlem cihaz ve donanımlarının yerine aynı, benzer veya daha üstün fonksiyonlara sahip cihaz veya donanımlarım temin için gerekli araştırmaları yapmak ve Ekonomik ömrünü doldurmuş veya kullanılamayacak derecede arızalı durumda olan bilgi işlem cihaz ve donanımlarının tespitini yaparak teslim almak ve hurda komisyonuna iletmek,

17. Müdürlüğümüzdeki bilgisayar ve çevre birimlerini işletmek ve bilgisayarların performansını denetlemek,

18. Müdürlüğümüz bilgi işlem personeline için gerekli hizmet içi eğitimleri planlamak ve gerçekleştirmek.

19. Müdürlüğümüz  bünyesinde kullanıcıların karşılaştığı teknik alt yapı ile ilgili sorunlara yardımcı olunmasını sağlamak, bu doğrultuda bölüm çalışanlarını yönlendirmek.

20. Bilişim çağının ihtiyaçlarına göre yeni donanım ve işletim sistemi teknolojilerini takip etmek ve değerlendirmek,

21. Kurulu bilgisayar sistemlerindeki kesintilerin en aza indirilmesini, sistemlerin düzgün ve tam performansla çalışmalarını sağlamak amacıyla cihazların kurulu bulunduğu ortamda veya Teknik Serviste uygun işletim sistemlerinin yüklenmesi bakım ve onarımlarını yaptırmak.

 22. Veri güvenliği politikalarının uygulanmasını sağlamak.