İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
ÇED Başvurusu Yapacaklar için Duyuru

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ                                                   

Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED); Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları ifade etmektedir.

07.02.1993 tarih ve 21489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği, 2872 sayılı Çevre Kanununun 10.maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Çevre Kanununun 10.maddesi “Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlamakla yükümlüdürler.” hükmündedir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 23.06.1997, 06.06.2002, 16.12.2003, 17.07.2008 ve 03.10.2013 tarihlerinde revize edilmiştir. Son olarak 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak bugünkü şeklini almıştır. ( Yönetmelik için tıklayınız)

 

 BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ:

 

ÇED Yönetmeliği kapsamında;

Gerçekleştirilmesi planlanan projeye ait inşaat çalışmaları, diğer tesisat ya da planların uygulanması çalışmaları; projenin hazırlık, inşaat ve işletme sırasında ya da işletme sonrasında, çevre unsurlarında doğrudan yada dolaylı olarak, kısa ve uzun dönem de geçici veya kalıcı, olumlu ya da olumsuz yönde ortaya çıkması olası değişiklikler; projeden etkilenecek alanı baz alarak projenin çevresel etkisinin önemine göre;

 

• EK-I listesinde yer alan projeler ( Listeler için tıklayınız....)

• EK-II listesinde yer alan projeler (Listeler için tıklayınız)

• Yönetmelik Kapsamı dışında kalan projeler olmak üzere değerlendirme yapılır.

 

Dilekçe örneği

İş akım şeması örneği

Proses Özeti Örneği