İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Denetçi/Yardımcı Kontrol Elemanı Girişi İçin İstenilen Evraklar

1- SÖZLEŞME (Belirsiz süreli olmalı, yapılacak işin konusunda; “4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde yapılacak denetim hizmetlerinde çalışacaktır” ibaresi olacak. TAM ZAMANLI, HAFTADA 45 SAAT ÇALIŞMA SÜRELİ, ASGARİ ÜCRET (Yılın Asgari Ücret miktarından düşük olamaz)

2- NOTER TASDİKLİ İMZA BEYANNAMESİ (CARİ YIL OLMAYABİLİR)

3- TAAHHÜTNAME (KİŞİSEL MAİL ADRESİ, TEL, ADI SOYADI, SİCİL NO OLMALIDIR.

**TAAHHÜTNAMELER 29.12.2018 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN YÖNETMELİK EKİNE UYGUN OLARAK HAZIRLAMALIDIR.

4- KİMLİK FOTOKOPİSİ,

5- ODA KAYIT BELGESİ, (*KONTROL ELEMANI İÇİN)

6- DENETÇİLER İÇİN DENETÇİ BELGESİ FOTOKOPİSİ,

7- “ Noter onaylı veya Üniversiteden “aslı gibidir” onaylı” DİPLOMA veya e-devletten alınmış MEZUN BELGESİ (*KONTROL ELEMANI İÇİN)

8- ADLİ SİCİL (*RESMİ KURUM KONULU OLACAK)

9- Evraklar, FİRMA DİLEKÇESİ ekinde verilecektir. (*Firma Dilekçesinde telefon ve aktif mail adresi mutlaka belirtilmelidir.)

10- SAĞLIK RAPORU ( Rapor içeriğinde Şantiyelerde iş görebileceklerine ilişkin, görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığını belirten ifadelere yer verilmiş olmalıdır. Bu ibarenin sonradan doktor tarafından elle yazılması halinde, bu bölümde ilgili doktorun tashihat parafı ve kaşesi aranacaktır.) Raporu düzenleyen kuruluşça protokol tarihi ve sayısı verilmiş, raporu imzalayan doktor adı soyadı ve sicil numarası belirtilmiş olmalıdır.

Pandemi dolayısı ile kişinin  “Şantiyelerde iş görebileceklerine ilişkin, görevini devamlı olarak yapmaya sağlık açısından engel bir durumu olmadığını” belirten kendi beyanı da verilebilir.

NOT:

- Elektrik-Elektronik mühendislerinden TRANSKRİPT ASLI veya e-devletten alınmış TRANSKRİPT. (*KONTROL ELEMANLARI İÇİN)

- SGK (4a, 4b,4c) herhangi bir işyerinde çalışıyorsa, işyerinden çıkış yapıp ayrılış bildirgesi verilecek 

- Giriş işlemi yapılacak YKE’nin YDS kaydı yok ise, kişi tarafından ayrı bir dilekçe ekinde kullanım sözleşmesinin imzalanarak Müdürlüğe verilmesi gerekiyor.