İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Duyurular

27.05.2014

 

Çevre İzinleri Şubesi Hizmet Standardımız kapsamında, çalışmaların yürütülmesi için, tüm müracaatlarda belgelerin eksiksiz olarak tamamlanmasından sonra kurumumuza müracaat edilmesi ve e- izin portalına girişlerin eksiksiz yapılması gerekmektedir.

 

02.07.2014

DUYURU

30.11.2013   tarih  ve  28837  sayılı  Egzoz  Gazı  Emisyonu  Kontrolü  ile Benzin ve Motorin  Kalitesi Yönetmeliği Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Yetki Belgesi Madde 11 (1) “ Egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonu yetkilisince; TS 12047 Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TS EN ISO/IEC 17020 Akreditasyon Sertifikası ve kapsamı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının verdiği İşletme Yetki Belgesi ve İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatının kurumca onaylı bir sureti,…” hükmü doğrultusunda istasyonların Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm faaliyeti yapabilmesi için TS 12047 veya TE EN ISO/IEC 17020 Akreditasyon Sertifikasına sahip olmaları gerektiği belirtilmekte olup; aynı yönetmelik,

Yetkili servis istasyonlarına akreditasyon şartı madde 12 (1) ’e göre “ Bu yönetmeliğinin 11 inci maddesinde belirtilen gerçek ve tüzel kişilerin çalıştırdığı sabit yetkili servis istasyonlarından 31/12/2016 tarihinden sonra, TS 12047 standardına göre Türk Standartları Enstitüsünden alınan Hizmet Yeterlilik Belgesi yerine, egzoz emisyon ölçüm prosedürünü de içine alacak şekilde TS EN ISO/IEC 17020 Standardına göre Türk Akreditasyon Kurumundan alınmış akreditasyon belgesi ve kapsamı istenir. ” hükmü doğrultusunda yetkili istasyonların  31/12/2016 tarihine kadar TS EN ISO/IEC 17020akreditasyon belgesini almaları gerekmektedir. 

DUYURU

30.11.2013 tarih  ve  28837  sayılı  Egzoz  Gazı  Emisyonu  Kontrolü  ile Benzin ve Motorin  Kalitesi Yönetmeliği Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Yetki Belgesi Madde 11 (2) Protokoller, egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesinin geçerlilik süresi dikkate alınarak, her yıl Ocak ayında yeniden düzenlenir. Ocak ayında protokolün yenilenmemesi durumunda istasyonun mevcut yetki belgesi iptal olur. ” hükmü doğrultusunda, ileride yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi maksadıyla yetkili istasyonların her yıl OCAK ayı içinde İl Müdürlüğümüz ile protokol düzenlemeleri gerekmektedir.  

03.07.2014

DUYURU

GFB sürecinde;

İş Akım Proses Özeti Formatında yapılan değişikliğe http://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/editordosya/format_atiksu is_akim_web.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.