İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi, 79 ada 42 ve 52 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

29 Nisan 2022

Bakanlığımızın 27.04.2022 tarihli ve 3552815 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi, 79 ada 42 ve 52 nolu parsellere ilişkin NİP-34306887 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım ve UİP-34520799 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi hükümleri uyarınca 27.04.2022 tarihinde Bakanlığımızca onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 29.04.2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporlarını indirmek için tıklayınız.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır