İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Poligon (İstinye) Mahallesi, Rezerv Yapı Alanına (380 Ada 24-25 Parseller) İlişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

29 Nisan 2022

Bakanlığımızın 27.04.2022 tarihli ve 3551245 sayılı yazısı ile; Bakanlığımızca onaylanarak 08.03.2022 tarih ve 3129177 sayılı yazı ile dağıtımı yapılan İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Poligon (İstinye) Mahallesi, 30.04.2021 tarih ve 890317 sayılı Olur ile ilan edilen Rezerv Yapı Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 09/03/2022-07/04/2022 (30 gün) tarihleri arasında askıya çıkarılmış olup askı süreci içerisinde söz konusu imar planı değişikliğine yapılan itirazlar incelenmesi neticesinde 6306 sayılı Kanun, Uygulama Yönetmeliği ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Poligon (İstinye) Mah., Rezerv Yapı Alanına (380 ada 24 ve 25 parseller) ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğine iletilen itirazların kısmen kabul edilmesi suretiyle plan müellifi tarafından yol alanında yapılan maddi hatanın düzeltilmesine yönelik hazırlanan UİP- 34125905 numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 27.04.2022 tarihinde onaylandığı ve diğer itirazlar reddedilerek planların düzenleme dışında kalan kısımları kesinleştiği bildirilmiştir

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 29.04.2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporunu indirmek için tıklayınız.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır