İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi Mahallesi 1752 Parsel Rezerv Yapı Alanına İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

01 Temmuz 2022

Bakanlığımızın 16.06.2022 tarihli ve 3905538 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi Mahallesi'nde yer alan 1752 parsele yönelik hazırlanan NİP-34524488 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-34990650 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 102 (k) maddesi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6. maddesinin 6. bendi ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9.  maddesi kapsamında 16.06.2022 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 01.07.2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır. 

Askı Tutanağı, Planlar ve Plan Raporlarını indirmek için tıklayınız.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır