İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Akpınar Mahallesi 8274 Ada 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu Parsellere İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

01 Temmuz 2022

Bakanlığımızın 23.06.2022 tarihli ve 3977729 sayılı yazısı ile; Bakanlığımızca 24.04.2017 tarihinde onaylanan İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Akpınar Mahallesi, 8274 ada 1 parselde 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin iptaline ilişkin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun E.2021/153, K.2022/958 sayılı kararı kapsamında söz konusu alanda hazırlanan İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Akpınar Mahallesi 8274 ada 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu Parsellere İlişkin NİP- 34222706 pin numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP- 34765832 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Cumhurbaşkanlığı 1 Nolu Kararnamesi ile 6306 sayılı Kanun hükümleri uyarınca 23.06.2022 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 01.07.2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesi ve e-plan otomasyon sisteminde askıya çıkarılmıştır.

 

Askı Tutanağı, Planlar ve Plan Raporlarını indirmek için tıklayınız.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır