İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Cami Mahallesi, 4875 ve 4858 parseller ile bir kısım terkinli alana yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli UİP Değişikliğine ilişkin Askı itirazları kapsamında Yapılan 1/5000 NİP ve 1/1000 ölçekli UİP

01 Temmuz 2022

Bakanlığımızın 16.06.2022 tarihli ve 3908321 sayılı yazısı ile; Bakanlığımızca 14.01.2022 tarihinde onaylanan İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Cami Mahallesi, 4875 ve 4858 parseller ile bir kısım terkinli alana ilişkin NİP-34367896 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-34024906 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin askı-ilan süreçleri sonunda iki adet itirazın bir kısmı kabul, bir kısmı reddedildiğinden yeniden düzenlenen kısımlar dışında kalan bölümlerin kesinleşmiş olduğu, bununla birlikte kabul edilen itirazlar kapsamında İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Cami Mahallesi, 4875 ve 4858 parseller ile bir kısım terkinli alana yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Askı İtirazları Kapsamında Yapılan NİP-34708397 plan işlem numaralı 1/5000 Nazım İmar Planı ve UİP-34468387 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğinin 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un ilgili hükümleri kapsamında ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi uyarınca 16.06.2022 tarihinde Bakanlığımızca onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 01.07.2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır. 01.07.2022

Askı Tutanağı, Planlar ve Plan Raporlarını indirmek için tıklayınız.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır