İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul İli Maltepe İlçesi Atışokulu Mahallesi Muhtelif Parseller ve Bir Kısım Tescil Harici Alana İlişkin Çevre Düzeni Planı ve İmar Planı Değişkliği

01 Temmuz 2022

Bakanlığımızın 21.06.2022 tarihli ve 3908556 sayılı yazısı ile; İstanbul İli Maltepe İlçesi Atışokulu Mahallesi Muhtelif Parseller ve Bir Kısım Tescil Harici Alana ilişkin Bakanlık Makamı’nın 02.06.2022 tarih ve 3817371 sayılı Olur’u ile ÇDP-741197 numaralı İstanbul İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği’nin ve NİP-34648269 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile UİP-34791623 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi ve 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca 21.06.2022 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33. maddesi gereğince 01.07.2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır. 01.07.2022

Askı Tutanağı, Planlar ve Plan Raporlarını indirmek için tıklayınız.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır