İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul İli Postane Mahallesi 5292 ve 5293 Parseller İle Bir Kısım Terkinli Alana Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine İlişkin Askı İtirazları Kapsamında Yapılan Plan Notu Değişikliği

29 Haziran 2022

Bakanlığımızın 16.06.2022 tarihli ve 3915466 sayılı yazısı ile; 14.01.2022 onay tarihli İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Postane Mahallesi, 5292 ve 5293 parseller ile bir kısım terkinli alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazların değerlendirilmesi neticesinde yeniden düzenlenen kısımlar dışında kalan bölümlerin kesinleştiği, yeniden düzenlenen UİP-34558341 plan işlem numaralı İstanbul İli Postane Mahallesi 5292 Ve 5293 Parseller İle Bir Kısım Terkinli Alana Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine İlişkin Askı İtirazları Kapsamında Yapılan Plan Notu Değişikliğinin, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un ilgili hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca 16.06.2022 tarihinde Bakanlığımızca re'sen onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 29.06.2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporunu indirmek için tıklayınız.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır