İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Aydınlı Mahallesi ve Kocaeli İli, Çayırova İlçesi Şekerpınarı 2 Mahallesinde Bulunan Muhtelif Parsellere İlişkin 82,83 Ha Alanda 1/5000 Ölçekli NİP Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği

29 Haziran 2022

Bakanlığımızın 20.06.2022 tarihli ve 3932201 sayılı yazısı ile; 23.02.2022 tarihli yazı ile bildirilen İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Aydınlı Mahallesi ve Kocaeli İli Çayırova İlçesi Şekerpınarı 2 Mahallesinde bulunan muhtelif parsellere ilişkin 82,83 ha alana ilişkin 1/100.000 Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne yapılan itirazların değerlendirilmesi neticesinde 1/100.000 ölçekli İstanbul ÇDP Değişikliğine yapılan itirazların uygun bulunmayarak söz konusu üst ölçekli planın kesinleştiği, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı Değişikliğine ilişkin İstanbul İli,  Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi ve Kocaeli ili Çayırova ilçesi Şekerpınarı 2 Mahallesinde bulunan muhtelif Parsellere İlişkin 82,83 Ha Alanda NİP-34862433 PİN numaralı 1/5000 ölçekli NİP Değişikliği ve UİP–34028260 PİN numaralı 1/1000 ölçekli UİP Değişikliğinin 6306 Sayılı Afet Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun, 3194 İmar Kanunu’nun 9. Maddesi ve 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca 20.06.2022 tarihinde re’sen onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 29.06.2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

Askı Tutanağı, Plan ve Raporlarını indirmek için tıklayınız.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır