İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul İli, Güngören İlçesi, Gençosman Mahallesi Şişecam Blokları ve Çevresini Kapsayan Rezerv Yapı Alanının Bir Kısmına İlişkin Hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

27 Aralik 2021

Bakanlığımızın 23.12.2021 tarihli ve 2533730 sayılı yazısı ile; 09.11.2021 t.t.’li İstanbul İli, Güngören İlçesi, Gençosman Mahallesi sınırları içinde yer alan ve Bakanlık Olur’u ile Rezerv Yapı Alanı ilan edilen alanın içerisinde yer alan 8417 parsel, 349 ada 1, 2, 3 parseller ile 196, 198, 199 parsel ve 13804 parselin bir kısmını kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi neticesinde İstanbul İli, Güngören İlçesi, Gençosman Mahallesi Şişecam Blokları ve Çevresini Kapsayan Rezerv Yapı Alanının Bir Kısmına İlişkin Hazırlanan UİP-34212088 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102 (k) maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi ve 6306 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca Bakanlığımızca 23.12.2021 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir.

 

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 27.12.2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporunu indirmek için tıklayınız.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır