İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Aydıntepe Mahallesi 475, 479, 480, 490, 3499 parseller ve 113 Ada 24, 25 parsellere ilişkin 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği

27 Aralik 2021

Bakanlığımızın 10.12.2021 tarihli ve 2383859 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Aydıntepe (Aydınlı) Mahallesi 113 ada 475, 479, 480, 490, 3499 parseller ve 113 ada 24 ve 25 parsellere ilişkin ÇDP-314905 plan işlem numaralı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, NİP-34085496 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-34995441 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu’nun ilgili hükümleri kapsamında Bakanlığımızca 10.12.2021 tarihinde resen onaylandığı bildirilmiştir.

 

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33. maddesi gereğince 27.12.2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporunu indirmek için tıklayınız.

 Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır