İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Merkez Mahallesi 2401 Parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı İle Komşuluğunda Bulunan Rezerv Yapı Alanı ve Çevresine İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği

13 Nisan 2022

Bakanlığımızın 08.04.2022 tarihli ve 3402653 sayılı yazısı ile; KUİP-34567831 numaralı İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Merkez Mahallesi, 2401 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı İle Komşuluğunda Bulunan Rezerv Yapı Alanı ve Çevresine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği, 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 383 No.lu Kanun Hükmünde Kararname, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca 08.04.2022 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 13.04.2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

Askı Tutanağı, Plan ve Raporunu indirmek için tıklayınız.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır