İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mahallesi 643 Ada 4 Nolu Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

07 Ekim 2021

Bakanlığımızın 10.09.2021 tarihli ve 1683240 sayılı yazısı ile; Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mahallesi, 643 ada 4 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar kapsamında park alanı düzenlenmesi ve  plan notlarının eklenmesi hususlarını içeren NİP- 34349142 plan işlem numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP- 34962079 plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Hükümleri, 6306 sayılı Kanun kapsamında ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca 10.09.2021 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 07.10.2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporunu indirmek için tıklayınız.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır