İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Hacıosman Bayırı Caddesi ve Yakın Çevresi Doğal Sit Alanı’nın “Kesin Korunacak Hassas Alan" olarak tescil edilmesine Dair İlan

05 Ekim 2021

1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109'uncu maddesi kapsamında; İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Hacıosman Bayırı Caddesi ve Yakın Çevresi Doğal Sit Alanının koruma statüsünün "Kesin Korunacak Hassas Alan" olarak tescil edilmesi işlemi 30.09.2021 tarihli ve 4555 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanmış ve 01.10.2021 tarihli ve 31615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan "Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete' de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur." hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri tvksays.csb.gov.tr adresinde mevcuttur.

Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır