İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi 8 Ada İçerisinde Yer Alan 31 ve 23 Parsellerin Komşuluğundaki Bir Kısım Tescil Harici Alana İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

05 Ocak 2022

Bakanlığımızın 04.01.2022 tarihli ve 2614756 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi, 8 ada 31 ve 23 parsel sayılı taşınmazların bitişiğindeki tescil harici alanın "Otopark Alanı" ve "Özel Sağlık Tesisi Alanı"na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 06.10.2021 tarihinde onaylanan planlara ilişkin itirazların değerlendirilmesi neticesinde plan ve plan notlarında gerekli düzeltmelerin yapılarak yeniden hazırlanan NİP-34699703 numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-34474015 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ve Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi uyarınca 04.01.2022 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 05.01.2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.05.01.2022

Askı Tutanağı ve Paftayı indirmek için tıklayınız.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır