İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul İli, Güngören İlçesi, Merkez Mahallesi Sultan Alpaslan Anadolu Lisesi ve Katlı Otopark Projesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

06 Ocak 2022

Bakanlığımızın 04.01.2022 tarihli ve 2612975 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Güngören İlçesi, Merkez Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Sultan Alpaslan Anadolu Lisesi ve kuzeyindeki mülkiyeti Belediyeye ait alana yönelik mevcut eğitim alanının yüzölçümü korunarak fonksiyonların türleri ve konumlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin İstanbul İli, Güngören İlçesi, Merkez Mahallesi Sultan Alpaslan Anadolu Lisesi ve Katlı Otopark Projesine ilişkin NİP-34062099 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-34438705 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesinin 97. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca 04.01.2022 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 06.01.2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.06.01.2022

Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporlarını indirmek için tıklayınız.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır