İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Postane Mahallesi 5292 ve 5293 Parseller ile Bir Kısım Terkinli Alana İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

24 Ocak 2022

Bakanlığımızın 14.01.2022 tarihli ve 2711284 sayılı yazısı ile; İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Postane Mahallesi, 5292 ve 5293 parseller ile bir kısım terkinli alana ilişkin UİP-34738751 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un ilgili hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca 14.01.2022 tarihinde Bakanlığımızca re'sen onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 24.01.2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporlarını indirmek için tıklayınız.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır