İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Cami Mahallesi, 4875 ve 4858 parseller ile bir kısım terkinli alana ilişkin NİP-34367896 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli NİP Değişikliği ve UİP-34024906 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli UİP Değişikliği

24 Ocak 2022

Bakanlığımızın 14.01.2022 tarihli ve 2710399 sayılı yazısı ile; İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Cami Mahallesi, 4875 ve 4858 parseller ile bir kısım terkinli alana ilişkin NİP-34367896 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-34024906 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca 14.01.2022 tarihinde re'sen onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 24.01.2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporlarını indirmek için tıklayınız.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır