İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Aydınlı Mahallesi ve Kocaeli İli, Çayırova İlçesi Şekerpınarı 2 Mah. Bulunan Muhtelif Parsellere İlişkin 82,83 Ha Alanda 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği,1/5000 Ölçekli NİP Değ.ve 1/1000 Ölçekli UİP

24 Şubat 2022

Bakanlığımızın 23.02.2022 tarihli ve 3025425 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Aydınlı Mahallesi ve Kocaeli İli Çayırova İlçesi Şekerpınarı 2 Mahallesinde bulunan muhtelif parsellere ilişkin 82,83 ha alana ilişkin Bakanlık Makamı’nın 17.02.2022 tarih ve 3024252 sayılı Olur’u ile onaylan ÇDP-834425 numaralı 1/100.000 Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve 23.02.2022 tarihinde onaylanan NİP-34554416 numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, UİP-34332506 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin 6306 Sayılı Afet Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun, 3194 İmar Kanunu’nun 9. Maddesi ve 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca re’sen onaylandığı bildirilmiştir.

 

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33. Maddesi gereğince 24.02.2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporunu indirmek için tıklayınız.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır