İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Yıldıztabya Mahallesi 6,32 Ha’lık Riskli Alana (6B Bölgesi) İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

24 Şubat 2022

Bakanlığımızın 15.02.2022 tarihli ve 2944706 sayılı yazısı ile; Bakanlığımızca 11.08.2021 tarihinde onaylanan İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Yıldıztabya Mahallesi 6,32 Ha’lık Riskli Alana (6B Bölgesi) ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına askı süreci içerisinde yapılan itirazların kısmen uygun bulunması suretiyle Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkanlığınca hazırlanan İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Yıldıztabya Mahallesi 6,32 Ha’lık Riskli Alana (6B Bölgesi) ilişkin NİP-34795378 plan işlem numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP-34407843 plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesi, 6306 sayılı Afet Riskli Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunun 9. Maddesi uyarınca 15.02.2022 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir.

 

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 24.02.2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporunu indirmek için tıklayınız.

 Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır