İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul İli, Şile İlçesi, Balibey Mahallesi, 11 pafta,142 ada 6 ve 7 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

06 Nisan 2022

Bakanlığımızın 28.03.2022 tarihli ve 3297402 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Şile İlçesi, Balibey Mahallesi, 495 m² yüzölçümlü 6 parsel ve 511 m² yüzölçümlü 7 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin ilgili kurum-kuruluş görüşleri doğrultusunda, meri imar planında “Emniyet Hizmet Alanı” fonksiyonunda kalan taşınmazların “E:0.45, Yençok: 2 kat” yapılaşma koşullarında “Konut Alanı” fonksiyonuna alınması suretiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İstanbul Kentsel Yenileme Daire Başkanlığı)’nca hazırlanan NİP-34962507 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-34291161 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 1 no’lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararname hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunun 9. maddesi uyarınca Bakanlığımızca 28.03.2022 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir.

 

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 06.04.2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır. 06.04.2022

Askı Tutanağı, Plan ve Raporunu indirmek için tıklayınız.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır