İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Zafer Mahallesi 1.40 ha’lık Rezerv Yapı Alanına İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

06 Nisan 2022

Bakanlığımızın 28.03.2022 tarihli ve 3292288 sayılı yazısı ile; 13.01.2021 tarih ve 79017 sayılı Olur’u ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında “Rezerv Yapı Alanı” olarak belirlenen İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Zafer Mahallesi 6654, 6655, 6663, 8830, 9427, 9428, 9429, 9430, 9431 sayılı parseller ile 62 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sayılı parseller, 106 ada 1, 2, 3 sayılı parseller ve 107 ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 sayılı parsellere ait NİP-34229153 numaralı 1/5000 Nazım İmar Plan Değişikliği ve UİP-34555896 numaralı 1/1000 Uygulama İmar Plan Değişikliği, Cumhurbaşkanlığı 1 numaralı Kararnamesi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca Bakanlığımızca 28.03.2022 tarihinde onaylanmıştır.

 

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 06.04.2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

Askı Tutanağı, Plan ve Raporunu indirmek için tıklayınız.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır