İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Kısırkaya ve Yakın Çevresi Doğal Sit Alanı’nın “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı

05 Temmuz 2021

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Kısırkaya ve Yakın Çevresi Doğal Sit Alanı, Bakanlık Makamının 17.06.2021 tarihli ve 1140102 sayılı OLUR’ u ile “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve  “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edilmiştir. Tescil kararı 29.06.2021 tarih ve 31526 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan "Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete' de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur." hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri tvksays.csb.gov.tr adresinde mevcuttur.

Bakanlık Oluru için tıklayınız.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır