İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi 434 Ada 9 Parsel, 436 Ada 3 Parsel ile 434 Ada 12 Parselin bir kısmına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

07 Temmuz 2021

Bakanlığımızın 02.07.2021 tarihli ve 1235102 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi 434 ada 9 parsel ve 436 ada 3 parselin “Spor Alanı” kullanımına, aynı alanın güneydoğusunda yer alan 434 ada 12 parselin “Rekreasyon Alanı”nda kalan kısmının “Sağlık Alanı”na, “Sağlık Alanı”nda kalan kısmının “Rekreasyon Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin NİP-34434015 plan işlem numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile UİP-34562650 sayılı plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca 02.07.2021 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir.

 

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 07.07.2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

 

Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporunu indirmek için tıklayınız.

 Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır