İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul İli, Pendik İlçesi, Batı Mh, 8638 Ada, 7 Parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Askı Tutanağı

11 Ekim 2018

         

 

        Bakanlığımızın 03.10.2018 tarihli ve E.173060 sayılı yazısı ile; Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsünce “Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü’nün Enstitü faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi ve GMP şartlarında Pilot Aşı Üretim ve Geliştirme, GLP koşullarında ilaç, kalite, etkinlik, güvenilirlik çalışmalarını yürütme, Enstitüye ait mirasın korunarak aktarılabilmesi amacıyla müze oluşturulması gibi geleceğe yönelik planlanan proje ihtiyaçlarının gerçekleştirilebilmesi” amacıyla sunulan ve Bakanlığımızca da değerlendirilmek üzere öncelikle İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletilen ve  anılan Koruma Bölge Kurulu 21.06.2018 tarih ve 5449 sayılı Kurul Kararınca “6 nolu plan notunun çıkartılması ve emsal değerinin E:0.70 olarak değiştirilmesi suretiyle” uygun görülen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği tekliflerinin 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunun 9. Maddesi hükmü kapsamında 03.10.2018 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 11.10.2018 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile İl Müdürlüğümüz ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

Askı Tutanakları, Plan Paftaları ve Plan açıklama Raporu ektedir.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır