İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul İli, Kartal İlçesi, Soğanlık Mahallesi, 10384 Ada, 213 ve 216 Parsellere Ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine İlişkin Askı İlanı

06 Eylül 2017
İstanbul İli, Kartal İlçesi, Soğanlık Mahallesi, 10384 Ada, 213 ve 216  Parsellere Ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine İlişkin Askı İlanı

 

 

 

 

                                  DUYURU

İstanbul İli, Kartal İlçesi, Soğanlık Mahallesi, 10384 Ada, 213 ve 216  Parsellere Ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine İlişkin Askı Tutanağı

 

Bakanlığımızın 23.08.2017 tarihli ve E.15177 sayılı yazısı ile; 06.10.2011 tarihli ve 28076 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 26.9.2011 tarihli ve 2011/2266 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve eki karar uyarınca, İstanbul İli, Sultanbeyli İlçesi sınırları içerisinde bulunan ve sınır ve koordinatları kararda belirtilen yaklaşık 4.000.000 m²’lik taşınmazın trampa yoluyla kamulaştırılıp bedeli karşılığında hak sahiplerine dağıtılması amacıyla söz konusu taşınmazın takasında kullanılmak üzere İstanbul’un çeşitli semtlerinde bulunan Maliye hazinesine ait arsa ve arazilere ilişkin Bakanlığımızca yürütülen planlama çalışmaları kapsamında; İstanbul İli, Kartal İlçesi, Soğanlık Mahallesi, 10384 ada, 213 ve 216 parsellere ilişkin Bakanlığımızca onaylı 20.03.2017 tasdik tarihli Planın, plan notlarındaki bazı hükümlerinin düzenlenmesi suretiyle hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca NİPD-929,37 ve UİPD-5608,96 plan işlem numarası alarak 23.08.2017 tarihinde re’sen onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 06.09.2017 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

 

 

ASKI TUTANAĞI, PLAN VE PLAN RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ...                  

 Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır