İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul İli, İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 3. Etabına İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

02 Temmuz 2020

Bakanlığımızın 01.07.2020 tarihli ve E.134700 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 3. Etabına İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı tekliflerinin, 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri ile birlikte 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca NİP-00838615 ve UİP-00943434 plan işlem numaraları ile 29.06.2020 tarihinde re’sen onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 02.07.2020 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

Part 1

Part 2Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır