İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul İli, Çatalca İlçesi, 28.02.2019 Tarih ve Ön/8451-10/04/04187 Sayılı Önlisanslı İstanbul Rüzgâr Enerji Santrali Projesine İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve İlavesi İle 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

03 Temmuz 2020

Bakanlığımızın 02.07.2020 tarihli ve E.136635 sayılı yazısı ile, Çatalca ilçesi 28.02.2019 tarih ve ÖN/8451-10/04187 sayılı Ön Lisanslı (50 türbin-240 MWm/200 MWe) İstanbul RES projesi kapsamında 44 adet türbin ve Şalt Sahasını içeren NİP-34727289 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve İlavesi ile  UİP-34048743 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın 02.07.2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesinin 102 (k) maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 03.07.2020 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

İndirme linkleri aşağıdadır.

Part 1

Part 2Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır