İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul İli, Güngören İlçesi, Haznedar Mahallesi, Heybeli Caddesi Yol İstikameti İle 1301 Ada 2-3 Parseller ve Bir Kısım Tescil Dışı Alana İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

20 Nisan 2022

Bakanlığımızın 19.04.2022 tarihli ve 3477784 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Güngören İlçesi, Haznedar Mahallesi, sınırları içerisinde kalan ve Hazine Mülkiyetine kayıtlı taşınmazlar ile bir kısım tescil harici alan üzerinde Öğrenci İstasyonu ve yapılan yol düzenlemesinin plan değişikliğine işlenmesi amacıyla mer'i imar planında Park Alanı ve Yol Alanı olan kullanım kararlarının "Sosyal Tesis Alanı", "Park Alanı", "Trafo Alanı" ve "Yol Alanı" kullanım  kararına  dönüştürülmesine  yönelik hazırlanan NİP-34204489 PİN numaralı 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP- 34445450 PİN numaralı  1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ve 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102(k) maddesi kapsamında Bakanlığımızca 19.04.2022 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 20.04.2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

Askı Tutanağı ve Paftayı indirmek için tıklayınız.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır