İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Yeni Mahalle (9A) Riskli Alanının yaklaşık 6,56 hektarlık kısmına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

20 Nisan 2022

Bakanlığımızın 01.04.2022 tarihli ve 3334744 sayılı yazısı ile; 24.12.2012 tarihli ve 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Riskli Alan ilan edilen İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Yeni Mahalle (9A) Riskli Alanının yaklaşık 6,56 hektarlık kısmına ilişkin Bakanlığımızca 11.06.2020 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının İstanbul 14. İdare Mahkemesinin 31.12.2021 tarihli ve E:2020/1348, K:2021/1947 sayılı kararı ile iptal edildiğinden bahisle bölgede devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarının ivedi ve etkin bir şekilde yürütülmesi için Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığınca yeniden düzenlenerek hazırlanan İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Yeni Mahalle (9A) Riskli Alanının yaklaşık 6,56 hektarlık kısmına ilişkin NİP-34918833 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP-34380160 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Cumhurbaşkanlığı 1 numaralı Kararname ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca Bakanlığımızca 01.04.2022 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir.

 

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 20.04.2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

Askı Tutanağı ve Paftayı indirmek için tıklayınız.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır