İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Taşdelen Mahallesi, Rezerv Yapı Alanı ve Çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

24 Haziran 2022

Bakanlığımızın 24.06.2022 tarihli ve 3988558 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Taşdelen Mahallesi, Rezerv Yapı Alanı ve Çevresine ilişkin hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin 03.07.2021 tarihinde, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının ise 09.07.2021 tarihinde Bakanlığımızca onaylandığı, bahse konu çevre düzeni planı değişikliği ve imar planlarının iptali istemiyle ilgilileri tarafından açılan davalardan İstanbul 10. İdare Mahkemesinin 2021/1701 esas no'lu davasında 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği yönünden davanın reddine, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kısmen iptaline, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının ise iptaline karar verildiği, gelinen durum itibari ile plansız kalan alanın proje geliştirmeye uygun hale getirilmesi ve mahkeme iptal gereklerinin yerine getirilmesi amacı ile hazırlanan İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Taşdelen Mahallesi, Rezerv Yapı Alanı ve Çevresine ilişkin NİP- 34660606 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP- 34551134 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca 24.06.2022 tarihinde Bakanlığımızca onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 24.06.2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporlarını indirmek için tıklayınız.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır