İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Merkez Mahallesi 442 Ada 27 Parsel, 444 Ada 4 Parsel ve Bu Parseller Arasında Kalan Bir Kısım Terkinli Alana İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

03 Şubat 2022

Bakanlığımızın 28.12.2021 tarihli ve 2559398 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Merkez Mahallesi 442 ada 27 parsel, 444 ada 4 parsel ve bu parseller arasında kalan bir kısım terkinli alana ilişkin "Ticaret+Konut Alanı (TAKS:0,25 Yençok:13,50)", "Park Alanı" ve "Yol Alanı" amaçlı hazırlanan NİP-34825914 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-34724442 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Cumhurbaşkanlığı 1 no’lu Kararnamesi’nin 97 (ğ) maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi ve hükümleri uyarınca 28.12.2021 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 03.02.2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır. 03.02.2022

Askı Tutanağı, Plan ve Raporları indirmek için tıklayınız.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır